ZURE DOHAINTZAREKIN GURE ELKARTEA
MANTENTZEN LAGUNDU NAHI BADUZU:

ES 06 2095 5076 441061437371

ESKERRIK ASKO, MILA ESKER!